Các bước mua hàng

Bước 1: Khách hàng mua tranh qua website
Truy cập tranhtuquy.vn để chọn và đặt tranh
Bước 2: Chúng tôi sẽ gởi xác nhận đơn tranh qua email
Sau khi đặt mua đơn hàng thành công, Khách hàng sẽ nhận được thông tin xác nhận đơn hàng thông qua email.
Bước 3: Xác nhận đơn tranh qua điện thoại
Bộ phận CSKH sẽ liên hệ với Khách hàng qua điện thoại để xác nhận thông tin đơn hàng, địa chỉ và thời gian giao nhận hàng.
Bước 4: Hẹn thời gian giao hàng
Bộ phận CSKH giao hàng sẽ liên hệ với Khách hàng qua điện thoại để hẹn thời gian trước khi đến giao tranh.
Bước 5: Nhận tranh và thanh toán
Khách hàng kiểm tra lại chất lượng tranh trước khi thanh toán.
tranh tứ quý banner
Bình luận bài viết